Giảm giá!

Bàn về tiếp thị


125,000 60,000


Share this...

Bàn về tiếp thị

Kotler Bàn Về Tiếp Thị. Quyển sách trình bày những chỉ dẫn cơ bản được mong đợi từ lâu của Philip Kotler về tiếp thị …

Share this...

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.