Có tri thức chưa chắc có thể thay đổi vận mệnh, nhưng không có tri thức chắc chắn không thể thay đổi được số phận.

Có tri thức chưa chắc có thể thay đổi vận mệnh, nhưng không có tri thức chắc chắn không thể thay đổi được số phận. Chỉ cần bạn vẫn đang nỗ lực, cuộc đời vẫn sẽ vô vàn khả năng dành cho bạn. Chạy đua với thời gian, đấu tranh với vận mệnh, làm “con …