Có tri thức chưa chắc có thể thay đổi vận mệnh, nhưng không có tri thức chắc chắn không thể thay đổi được số phận.

Viết bình luận