Mỹ: Kit thử Covid-19 của Abbott có thể cho kết quả chỉ sau 5 phút

Viết bình luận